Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van deze website

Bij het gebruik van deze website stemt u in met de algemene voorwaarden. Elke punt hieronder vermeld, is van toepassing op deze website.

Auteursrechten

De inhoud van deze website berust op het auteursrecht voorbehouden aan © schrijnwerkerstijnjanssens.be. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in eender welke vorm is strikt verboden, tenzij een dergelijke reproductie geschiedt op grond van de volgende toestemmingsvoorwaarden:

• U mag gedeelten van de inhoud afdrukken of laden op een plaatselijke harde schijf voor persoonlijk gebruik.
• U mag gedeelten van de inhoud kopiëren ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits u de website vermeldt als bron van de betreffende informatie en u de derde partij in kennis stelt van deze gebruiksvoorwaarden en de derde partij instemt met naleving van die voorwaarden.

Deze toestemming tot kopiëren staat evenwel niet toe dat de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een ander werk of in een andere publicatie in welke vorm ook. Zonder beperkingen te stellen aan het voorgaande, mag geen enkel gedeelte van de website worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden; noch worden gereproduceerd, doorgezonden of opgeslagen in of naar een andere website of een ander systeem voor elektronische raadpleging.

Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Belgische wet, zijn ten stelligste verboden en geeft onherroepelijk het voorrecht om schadevergoeding te eisen met een minimum forfaitair bedrag van 1.250 euro.

Aansprakelijkheid

schrijnwerkerstijnjanssens.be is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud en staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

• schrijnwerkerstijnjanssens.be is niet aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de website; voortvloeiend uit het gebruik van de website; in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website; voortkomend uit de onmogelijkheid (en van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen en is schrijnwerkerstijnjanssens.be gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
• schrijnwerkerstijnjanssens.be is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in logbestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van ernstig misbruik wordt u de toegang tot de website ontzegd.

De gebruiker vrijwaart schrijnwerkerstijnjanssens.be, de webmaster, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Privacy

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van schrijnwerkerstijnjanssens.be voor intern gebruik en om louter het contact tot stand te brengen tussen u en schrijnwerkerstijnjanssens.be. Schrijnwerkerstijnjanssens.be garandeert dat uw gegevens worden gerespecteerd volgens de regels van de wet op de privacy ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer conform de wet van 8 december 1992. Deze algemene voorwaarden beschrijven hoe de bescherming van uw persoonlijke informatie gewaarborgd blijft tijdens uw registratie op de website schrijnwerkerstijnjanssens.be.

Informatie

Schrijnwerkerstijnjanssens.be verzamelt slechts de informatie die nodig is om het contact tussen u en schrijnwerkerstijnjanssens.be tot stand te brengen.

Gedeelde informatie
schrijnwerkerstijnjanssens.be gebruikt alle verzamelde informatie slechts voor intern gebruik en het contact met aanbieders. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in) verkoopt of verhuurt schrijnwerkerstijnjanssens.be uw persoonlijke informatie niet aan derden.

Gebruik van de verzamelde informatie
Informatie verzameld door schrijnwerkerstijnjanssens.be wordt gebruikt om uw behoeften beter te kunnen begrijpen en u zo een betere service te kunnen leveren.

Verwijderen van persoonlijke informatie
Wanneer u uw gegevens wenst te verwijderen uit de databank van schrijnwerkerstijnjanssens.be, stuurt u een e-mail naar info [at] dsawelding [dot] be met het onderwerp 'Uitschrijven' onder vermelding van uw Voornaam, achternaam, bedrijf en e-mail. schrijnwerkerstijnjanssens.be zal uw verzoek dan zo snel mogelijk uitvoeren.

Indien u klachten of vragen heeft met betrekking tot uw privacy of ons privacy-beleid, stuurt u een e-mail naar info [at] stijnjanssens [dot] net met een omschrijving van uw contactverzoek.

Over Stijn Janssens

Een vakman in kwalitatief schrijnwerk

Stijn Janssens heeft reeds 10 jaar ervaring in interieurafwerking. De passie voor hout en zijn oog voor detail hebben Stijn zijn eerste ervaring als interieurbouwer bezorgd. Daar leerde hij ...

lees meer over Stijn

Contactgegevens

Interieurschrijnwerk Stijn Janssens BVBA

Meersestraat, 7

B-9667 Sint-Maria-Horebeke

Tel: +32 55 600 914

BE 0588 965 885

E-mail: info@stijnjanssens.net